KETT PM-450 (Type 4502) เครื่องวัดความชื้นเมล็ดข้าว

Wishlist: (0)

เครื่องวัดความชื้นข้าวเปลือก 

เหมาะสำหรับโรงสีข้าว เพื่อใช้ในการซื้อขายหรือจำหน่ายข้าวเปลือกในการคำนวณราคาซื้อขายข้าวเปลือก โดยเครื่องวัดความชื้นข้าวรุ่น PM-450 (Type 4502) นี้ได้รับคำรับรองแล้วจากพนักงานเจ้าหน้าที่ของสำนักงานกลางหรือสำนักงานสาขาชั่งตวงวัด พร้อมมีการประทับตราไว้ที่ข้างเครื่อง เอกสารรับรองจากสำนักงานกลางชั่งตวงวัด ดังนั้นเมื่อท่านซื้อเครื่องวัดความชื้นข้าวไปสามารถนำไปใช้ได้เลย ไม่ต้องไปตรวจเพื่อขอการรับรองอีก

 • ผ่านการตรวจสอบจากสำนักกลางชั่งตวงวัด
 • มีความแม่นยำ 0.5%
 • ช่วงการวัดของเครื่อง 9.0~35.0%
 • สามารถแสดงค่าความชื้นเฉลี่ยได้
  See More:  https://bit.ly/2qaPRHT 

ความเห็นของลูกค้า (0 คน)

 • 0% Complete (success)
  0
 • 0% Complete (warning)
  0
 • 0% Complete (danger)
  0