เทอร์โมมิเตอร์หลอดแก้ว แบบงอ 90º แกนออกหลัง 272B / 292B

Wishlist: (0)

เทอร์โมมิเตอร์หลอดแก้ว แบบงอ 90º แกนออกหลัง 272B

ย่านการวัด : -30~+50ºC/F, 0~120ºC/F และ 0~200ºC/F
ความยาวของแกนวัด : 63 มม.

ย่านการวัด : -30~+50ºC/F, 0~120ºC/F, 0~160ºC/F, 0~200ºC/F, 0~300ºC/F และ 0~600ºC/F
ความยาวของแกนวัด : 100 มม.

ขนาดตัวเรือน : 36 x 200 มม.
ข้อต่อ : ทองเหลืองขนาด R 1/2 นิ้ว
แกนวัดอุณหภูมิเป็นทองเหลือง Dia 10 mm.


เทอร์โมมิเตอร์หลอดแก้ว แบบงอ 90º แกนออกหลัง 292B

ย่านการวัด : -30~+50ºC/F, 0~120ºC/F และ 0~200ºC/F
ความยาวของแกนวัด : 63 มม.

ขนาดตัวเรือน : 36 x 150 มม.
ข้อต่อ : ทองเหลืองขนาด R 1/2 นิ้ว
แกนวัดอุณหภูมิเป็นทองเหลือง Dia 10 mm.

Range : -30~+50ºC/F, 0~120ºC/F and 0~200ºC/F
Connection :  Brass  R 1/2 "
Measuring Length : 63 mm
Dimension :  36 x 150 mm

272B (-30~+50ºC/F) แกนยาว 63 mm.
272B (0~200ºC/F) แกนยาว 63 mm.
272B (-30~+50ºC/F) แกนยาว 100 mm.
272B (0~120ºC/F) แกนยาว 100 mm.
272B (0~160ºC/F) แกนยาว 100 mm.
272B (0~200ºC/F) แกนยาว 100 mm.
272B (0~300ºC/F) แกนยาว 100 mm.
272B (0~600ºC/F) แกนยาว 100 mm.
292B (-30~+50ºC) แกนยาว 63 mm.
292B (0~120ºC/F) แกนยาว 63 mm.
292B (0~200ºC/F) แกนยาว 63 mm.

ความเห็นของลูกค้า (0 คน)

  • 0% Complete (success)
    0
  • 0% Complete (warning)
    0
  • 0% Complete (danger)
    0