บทความทั้งหมด

ปรับปรุงล่าสุด 28/06/2565
ทริคง่ายๆ สำหรับการใช้เครื่องวัดความชื้นเมล็ดพืช

ทริคง่ายๆ สำหรับการใช้เครื่องวัดความชื้นเมล็ดพืช

  •  27 กันยายน 2564

1. ขั้นตอนการเตรียมตัวอย่าง

1) วางกรวยเทตัวอย่างบนฮอปเปอร์ แล้วเทตัวอย่าง ใส่ฮอปเปอร์ให้ล้นขึ้นมาที่กรวยประมาณ 1/3 ของความลึก ของกรวย

2) เอากรวยเทตัวอย่างออกจากฮอปเปอร์ แล้วปาดตัวอย่าง ส่วนที่เกินออกให้เสมอกับปากฮอปเปอร์

ห้ามใช้ฮอปเปอร์ตักตัวอย่าง เนื่องจากตัวอย่างอาจอัดแน่น ทําให้ปริมาตรไม่ถูกต้อง

2.ขั้นตอนการวัดความชื้นข้าวเปลือกที่ควรทราบ

1) ตรวจดูว่าไม่มีตัวอย่างค้างอยู่ในช่องวัดความชื้น ก่อนกดปุ่มวัดความชื้น [MEA.]

(*หมายเหตุ ขณะที่จุดทศนิยมของค่าความชื้นกะพริบ ระบบการชั่งภายในตัวเครื่องจะทําการปรับค่าน้ําหนักศูนย์ (หรือค่าน้ำหนักทด) ดังนั้น ห้ามเคลื่อนย้ายตัวเครื่องวัด ถ้าตัวเครื่องสั่นแม้เพียงเล็กน้อย จะทําให้เครื่องชั่งไม่สามารถ ปรับค่าน้ําหนักศูนย์ได้และทําให้จุดทศนิยมกะพริบไม่หยุด

2) หลังสัญลักษณ์การเทตัวอย่างเข้าช่องวัดความชื้นเริ่มกะพริบ ให้เทตัวอย่างจากฮอปเปอร์ลงตรงกลางช่อง วัดความชื้นตามรูปทางด้านล่าง โดยเทตัวอย่างด้วยอัตราความเร็วคงที่ จนตัวอย่างหมดภายใน 5-6 วินาที

3) ทศนิยมจะกะพริบประมาณ 5 วินาที จากนั้นจอแสดงผลจะแสดงจํานวนครั้งของการวัดและค่าความชื้นที่วัดได้

3. ข้อควรระวังในการใช้งาน

  • เครื่องวัดความชื้นนี้มีความเที่ยงตรงสูงซึ่งมีส่วนประกอบที่เป็นเครื่องชั่งภายในตัวเครื่อง เพื่อหลีกเลี่ยงเครื่องวัดความชื้นเกิดความคลาดเคลื่อน ควรระวังอย่าให้เครื่องวัดความชื้นตกกระทบพื้น
  • ควรระวังอย่าใช้มือเปล่าสัมผัสส่วนที่เป็นโลหะของช่องวัดความชื้นตัวอย่าง เพราะอาจจะทําให้เกิดไฟฟ้าสถิตและส่งผลให้เครื่องวัดความชื้นเกิดความเสียหายได้
  • การใช้แปรงทําความสะอาดช่องวัดความชื้นตัวอย่าง ควรระวังอย่าให้เกิดความเสียหายกับอุปกรณ์ตรวจวัดอุณหภูมิภายในช่องวัดความชื้นตัวอย่าง
  • ควรใช้ผ้าเปียกน้ําหมาดๆ เช็ดทําความสะอาดคราบสกปรกภายในช่องวัดความชื้นตัวอย่าง ห้ามใช้น้ําล้างคราบสกปรกเนื่องจากจะทําให้เกิดความเสียหายได้
  • ถ้าไม่ได้ใช้เครื่องวัดความชื้นเป็นเวลานาน ควรถอดแบตเตอรี่ออกเพื่อป้องกันความเสียหายจากแบตเตอรี่เสื่อมสภาพ
  • ถ้าสงสัยว่าเครื่องวัดความชื้นอาจวัดค่าความชื้นผิดปกติ ควรหยุดการใช้งานและติดต่อตัวแทนจําหน่ายทันที