บทความทั้งหมด

ปรับปรุงล่าสุด 05/08/2565
Surface Roughness Tester

Surface Roughness Tester

 •  23 กันยายน 2563

 

 

 

  ความขรุขระหรือความหยาบของพื้นผิว (Surface Roughness)  คือคุณสมบัติหนึ่งของพื้นผิววัสดุที่ไม่ขึ้นอยู่กับชนิดของวัสดุแต่ขึ้นอยู่กับกระบวนการผลิต ถ้าวัสดุมีความขรุขระมากพื้นผิวจะไม่เรียบและหากมีความขรุขระน้อยพื้นผิวก็จะเรียบ

 

 สัญลักษณ์แสดงค่าความขรุขระของพื้นผิว

   แม้การควบคุมความขรุขระจะทำได้ยากและมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการสูง แต่งานบางประเภทก็จำเป็นต้องมีการควบคุมความขรุขระของพื้นผิว เช่น ชิ้นงานที่ไม่ต้องการให้ผิวมีความมันเงามากเกินไปเพื่อไม่ให้สะท้อนแสงแสบตา หรือชิ้นงานที่ไม่ต้องการให้ผิวเรียบมากเกินไปเพื่อไม่ให้ลื่นเวลาหยิบจับ เป็นต้น

 

 

 

 

 

ตัวอย่างชิ้นงานที่จำเป็นต้องควบคุมค่าความขรุขระ

             ความขรุขระเป็นสมบัติทางโลหะวิทยาอย่างหนึ่ง ซึ่งใช้พิจารณาผลกระทบของสภาพแวดล้อมที่เกิดกับพื้นผิวโลหะ โดยทั่วไปแล้วผิวโลหะที่มีความขรุขระสูงจะเกิดการเสื่อมสภาพง่ายกว่าโลหะที่เรียบ ค่าความขรุขระจึงถูกนำมาใช้ในการประเมิณสภาพเครื่องจักรหรือโครงสร้างได้ นอกจากนั้นยังสามารถใช้ตรวจสอบการเสื่อมสภาพของโมลขึ้นรูปได้ด้วย

             เครื่องวัดความขรุขระประกอบด้วยหัววัด (Stylus) ซึ่งจะทำการวัดด้วยการเคลื่อนที่ไป-กลับ แล้วอ่านค่าความขรุขระของพื้นผิวออกมาเป็นตัวเลขอีกทีหนึ่ง

 

 

 

การวัดค่าความขรุขระหรือความหยาบแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ

             1.การวัดความขรุขระโดยเฉลี่ย (Average Parameter) คือการวัดค่าความขรุขระออกมาเป็นค่าเฉลี่ย ซึ่งจะทำให้ทราบถึงระดับความขรุขระโดยรวม แต่จะไม่ทราบลักษณะความคลาดเคลื่อน ความสูงต่ำของความขรุขระ ค่าประเภทนี้ได้แก่ Ra Rq และ Rsk

             2.การวัดความขรุขระผิวโดยขนาด (Amplitude Parameter) คืออาศัยการหาค่าสูงต่ำของขนาดความขรุขระของพื้นผิว ซึ่งจะทำให้เรารู้รูปลักษณ์ของความขรุขระได้ชัดเจนกว่า วิธีการกลุ่มนี้ได้แก่ Rp Rt  Rv และ Rz

 

ค่า Ra  เป็นค่าความขรุขระที่นิยมใช้กันมากที่สุด และหลายมาตรฐานมักใช้ค่านี้ในการกำหนดมาตรฐานความหยาบของผิว

คำนวณโดยหาพื้นที่ของเส้นกราฟทั้งฝั่งบวกและฝั่งลบ แล้วนำมาหาค่าเฉลี่ย มีหน่วยเป็นไมโครเมตร

 

ค่า Rp คือขนาดของยอดที่สูงที่สุดใน 1 sample มีประโยชน์ในกรณีที่เราต้องการขัดผิวชิ้นงาน ทำให้ทราบว่าเราต้องขัดออกอีกกี่ไมครอนเพื่อให้ได้ค่าความขรุขระพื้นผิวที่ต้องการ

 

Product Recommend

 

     

Digicon Model : TR-220

 • วัดความขรุขระได้ทั้งพื้นผิวเรียบแบน พื้นผิวทรงกระบอก
 • พื้นผิวลาดเอียง และชิ้นงานที่เป็นรูได้
 • มีพารามิเตอร์ในการวัดความขรุขระถึง 13 พารามิเตอร์
 • ย่านการวัด Ra : 0.005~16μm ความละเอียด 0.001 μm
 • รองรับมาตรฐานการวัดความขรุขระได้ทั้ง ISO, DIN, ANSI, JIS
 • รายละเอียดเพิ่มเติม

 

Digicon Model : TR-130

 • มีพารามิเตอร์ในการวัดให้เลือกถึง 4 พารามิเตอร์ : Ra, Rz, Rt, Rq
 • ย่านการวัด Ra : 0.05~10.0 μm
 • ใช้งานง่ายและมีฟังก์ชันปรับเทียบในตัว
 • รองรับมาตรฐานการวัดความขรุขระได้ทั้ง ISO, DIN, ANSI, JIS
 • รายละเอียดเพิ่มเติม